TOUR HÒN SƠN 3N2Đ - K.H Rạch Giá (Ở Homestay khu riêng biệt & KS Trung tâm)

Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Khởi hành: Hàng ngày
Giá từ: 2.100.000₫

TOUR HÒN SƠN 3N2Đ - K.H Rạch Giá (Ở Phòng lạnh khu trung tâm)

Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Khởi hành: Hàng ngày
Giá từ: 1.900.000₫

TOUR HÒN SƠN 2N1Đ - K.H Rạch Giá (Ở Homestay khu riêng biệt & KS Trung tâm)

Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Khởi hành: Hàng ngày
Giá từ: 1.350.000₫

TOUR HÒN SƠN 2N1Đ - K.H Rạch Giá (Ở Phòng lạnh khu trung tâm)

Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Khởi hành: Hàng ngày
Giá từ: 1.250.000₫
Messenger Humiso Nam Du